Bibliotheek

We hebben een omvangrijke gewone en digitale bibliotheek opgebouwd. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Wim Nieuwenhuis.

Lees meer

Doneren

Ons werk is afhankelijk van giften. Heeft u het op uw hart om het werk van St. Israëls Messias te ondersteunen? Draagt u ons werk een warm hart toe? Hieronder geven wij aan welke mogelijkheden er zijn.

Vormen van ondersteuning
– eenmalig
– periodiek tot nadere opzegging
– vaste periodieke gift over vijf jaar (met contract, volledig belasting aftrekbaar)

Wilt u tevens aangeven waarvoor wij uw donatie mogen gebruiken?
Algemeen
Project ’10 Woorden van Geluk’
Opbouw Kenniscentrum/Bibliotheek

Donaties kunt u overmaken op rekening NL44 RABO 0323 0188 66 t.n.v. St. Israëls Messias.

Gift

Wilt u periodiek een (vast) bedrag doneren dan dient uw gift aan een aantal voorwaarden te voldoen. Omdat onze stichting voldoet aan de voorwaarden van de ANBI (algemeen nut beogende instelling) kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt met de Stichting Israëls Messias.

U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

Voor rechtstreeks contact over de mogelijkheden maak gebruik van onderstaand telefoonnummer of e-mailadres of neem contact op via dit formulier.

Wilt u graag eerst advies of overleg over uw eenmalige of (vaste) periodieke gift, neemt u dan contact op met Wim Nieuwenhuis, telefoon mobiel 06-53352364 of e-mail wim@israelsmessias.nl

Lees meer
1 2