Een Messiaanse roeping

Een Messiaanse roeping: “Mijn leven bevindt zich tussen kerk en synagoge”

“Omdat christenen de Bijbel vanuit een christelijke theologie lezen, wordt er het nodige over het hoofd gezien,” zegt Wim Nieuwenhuis. Als voorzitter van het bestuur van Stichting Comité Gemeentehulp Israël (CGI) bouwt hij bruggen tussen joden en gelovigen uit de heidenen (christenen, red.). Nieuwenhuis vertelt over zijn roeping, Israëlliefde en het gevaar van wetticisme.

Hoe is je liefde voor Israël tot stand gekomen?
“Ik ben geboren in 1955. Niet lang daarvoor werd de grote synagoge van Deventer overgenomen door een christelijk gereformeerde kerk. Daar ben ik gedoopt en opgegroeid. Op de plek waar de Thora-rollen stonden, verscheen een preekstoel maar buiten bovenop de voorgevel bleven de twee stenen tafelen met de tien geboden staan. Dat heb ik altijd als heel bijzonder ervaren omdat het mijn roeping symboliseert…

Een Messiaanse roeping

Meer artikelen